bar

4. novembra 2020 pán PETER FRANZ, hlavný inžinier technológie a výskumu a vývoja spoločnosti Grace, na tlačovej konferencii v hale 5 v Nanjing International uviedol úžasné zdieľanie technológií s názvom „Frontier Energy -aving Technologies and Development Trends of Plastic Pipe Manufacturing“. Expo Center2020-1

Spoločnosť Grace účinne znížila spotrebu energie extrúznej linky prostredníctvom série technických zmien, ako je vylepšenie vysokoúčinného extrudéra, zvýšenie energetickej účinnosti extrúzie, zmena tradičnej technológie chladenia rúr, zmena spôsobu sušenia materiálu, zmena technológie formy a úspora spotreby vody atď.

2020-3

Zvyšovanie nákladov na energiu trápilo rozvoj mnohých spoločností. Na ceste inovatívneho výskumu a vývoja Grace vždy myslí z pohľadu hodnoty pre zákazníka. Cieľom spoločnosti Grace je poskytnúť zákazníkom nižšiu spotrebu energie a zariadenie s vyšším výkonom.

2020-2


Čas zverejnenia: 5. novembra 2020